ספיר חג'ג'

כתובת
אשכול 818, קריית שמונה
טלפון 054-3341353

wazeאתר אינטרנטפייסבוק