Ella Rae

מאת label.m 21/01/2018 0 תגובות

תלתלים מושלמים

השתמש בקרל קרם על שיער לח כדי ללכוד לחות ולרכך את התלתלים. סובב קווצות שיער כדי ליצור תלתלים טבעיים. ייבש את השיער בעזרת דיפיוזר לקבע את התלתלים. לגימור המראה רסס את השיער עם רגובנייטינג אויל מיסט על כפות ידיך והספג את התרסיס בתלתלים פתוחים להשגת הפרדה "בלתי עשוייה".

נוצר ע"י: Cos Sakkas